BLANTERWISDOM101

Gerentes Hate Pasundan, (Cilutung)

CILUTUNG
Pangajeng Uju Juhari,

Gurat-gurat panineungan lebah muara hieum....
Dina taringgul batu taya kecap saucap.
Salira anu rehe mepende, sawirahma seah cai ditutugan leuwi,
Anu ngamuat rupa-rupa kaemut,,, dina uger amparan implengan kuring.
 
Cilutung waktu dijero impian, nu nyata dipanglamunan beurang,
umpak umpak kadeudeuh, sumeleket kana bayah, Niruk ati sampakeun mangsa engke.
 
Batu pangdiukan anu maneuh pageuh,,, didinya salaksa pasini ngalentab ambekan,
Nepikeun hiliwir angin ka sabudeureun,, tumuwuh kabihari,,, kanadiri. 

Manahoreng lukut nu geus pias kagaringan.
Atra deui lir cinta kuring dipulo nusa,
Aya cai ka asih,,manjang,, sapanjang cai walungan....


(mei 2003)
Share This :

0 komentar