BLANTERWISDOM101

("Gerentes Hate Pasundan") SUGAN PARENG


PawartaNusantara.com | Sumedang,
Sakeclak cipanon teuing keur saha!!
manteng kangen bulan dilangit Sumedang, ngulayaban tonggong hate nu lawas simpe, tembang kaheman, aya gupay angin panglilir,...
ngajak midang ngawur kembang dina jajantung.
Langit lenglang,..langit nu saha?

Sugan pareng urang tepung dilembur,....
ngaguar lalakon anu hamo lekasan
carita Anjeun,..cinta kuring jadi hiji
urang tulis natrat ditatapakan
meh teu leungit disapu jaman,...

Urang reureuh sakeudeung,...
sugan pareng kasampeur isuk
ci ibun nu ngahijikeun rasa 
antara kasono nu kungsi pegat
waktos salam " wilujeng kantun"
dimumunggang Sumangsang...

Pangajeng : Uju Juhari
(Pebruari 1995)
Share This :

0 komentar