DESKRIPSI GAMBAR  

PAWARTA TERHANGAT


 
BLANTERWISDOM101

("Gerentes Hate Pasundan") LAIN KEUR KURING


Taun '94, 
Pangajeng: Uju Juhari

PawartaNusantara.com | Rumingkang kadeudeuh ngolebat deui nginget-nginget nu dianti datangna saucap basa,....
Surat,... lain sajak kembang lamunan, natrat kangenes poe eta.
Naha geulis,...
megatkeun tali duriat, anu manteng antara desa jeung kota,...?
 
Naha pangajen salira mung sakitu?
Baheula dipiasih, singhoreng reureuh dugi ka dieu.
 
Lain,.... lain keur kuring
anjeun rineh merenah, tong teuing nolih cimata bedah, da kuring sadar, rek nyorang jalan sewang-sewangan,....

(nostalgia 1994, kanggo urang Bandung)
Share This :

0 komentar