BLANTERWISDOM101

Halimun Di Jatigede


PAWARTANUSANTARA.COM |
Geter rasa nu nyuat diCadasngampar,...
Jalan Jemah nu taringgul ngalelep diumpakan kangenes,...
Cipaku,.... endah panineungan,
Tangkal kalapa pucukna gugupay 
Wilujeng kantun.

Leuweung jeung sasak Cinambo
Anu kungsi muntangan renghapna ambekan,...
Mangsa nyorang lengkah taun salapan puluhan,...
Didinya pisan jungjunan tilemna carita lawas, yen kiwari jadi sagara

Nyanggakeun pangbakti,
Ka Prabu Guru Adji Putih Cipaku Darmaraja,....
Lemah cai kuring tinggal ciciren dina sajarah
Jadi implengan dijero manah anu sedih ceurik balilihan,...
Warisan aki, buyut...ukur lamunan
Nyata kiwari leber ku cai,...

Pangajeng : Uju Juhari
(Kaemutan ku lagu "Halimun diJatigede)-Maret 2019
Share This :

0 komentar