BLANTERWISDOM101

Gerentes Hate "Pasundan"

Gerentes Hate "Pasundan"

PAWARTANUSANTARA.COM |
KALAKAY GARING


Asa ngenes...ka raga kuring..ibarat pare hapa kagaringan...
Hate...bet kahalodoan, kuhawa-hawa nyongkab panas, ngalentab ambekan, ngahuru napsu...

Urang reureuh sakeudeung dina lolongkrang waktu nu keur dipaju...

Neneda dina wanci nu pasti, 
Lima waktu ... Dina amparan sajadah...
  
Saenyana ...renghap ieu pinuh kudosa,
Mugi Salira maparin angin panglilir..
Dalah dikumaha dodoja sok nyelip dilelembutan.....Antara Istigfar jeung poho diri.,..

Nun Gusti..waktos nu kalarung lir panah mesat tina gondewa,

Pangbakti ka Anjeun boa-boa teu katampi,
Karungkup lengkah dudunya....sok tiwas kamalinaan....

Ampun...,Ya Robbii..

(Uju J)
Share This :

0 komentar